VERKIEZINGEN 2018

 

 

 

 

 

 

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de volgende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. GEMEENTEBELANGEN en CD&V gaan samen naar die verkiezingen!

Breng gerust de verkiezingssite www.alveringem2018.be een bezoekje of bekijk hieronder de berichten van onze gezamenlijke lijst.

2 info-avonden met resultaten Verkiezingsenquête 2/05 en 3/05/2018

2018-04-28 10:35:13 admin

De kartellijst Gemeentebelangen-CD&V stelt met veel plezier de resultaten van hun enquête voor op woensdag 2 mei en donderdag 3 mei, telkens om 20u.

Woensdag zijn we te gast in de Gemeentezaal van Leisele en donderdag in De Kwelle te Alveringem.

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

Enquête van Gemeentebelangen en CD&V valt binnenkort in de brievenbus

2017-12-14 20:41:33 admin

Eén dezer dagen valt onze “gemeentelijke vragenlijst” in je brievenbus. Daarin bevragen wij onze inwoners over het beleid en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wie niet kan wachten op de papieren versie kan hier de enquête online invullen.

 

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

GEMEENTEBELANGEN CD&V, een 1ste folder NOVEMBER 2017

2017-11-30 20:56:52 admin

In onze eerste folder tonen wij u enkele van de vele realisaties van het huidige gemeentebestuur, onze coalitie van GEMEENTEBELANGEN en CD&V.

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

PERSNOTA GEMEENTEBELANGEN + CD&V : VERKIEZINGEN 2018

2017-05-30 06:12:02 admin

Gemeentebelangen en CD&V die reeds twee legislaturen in coalitie samen besturen, hebben beslist om bij de verkiezingen 2018 met een gezamenlijke lijst op te komen.

Een stabiel bestuur is een grote meerwaarde om goed beleid te kunnen voeren en dat is belangrijk voor de gemeente en de gemeenschap. Deze coalitie draait goed dankzij gelijklopende visies en het is de bedoeling om deze stabiliteit over de verkiezingen heen verder te zetten.

We willen samen verder werken aan de projecten die lopen en uiteraard ook onze gemeente verder uitbouwen als een eigentijdse organisatie waar het goed is om te wonen, te werken, te vertoeven.

In een gemeente met vier lijsten is coalitievorming evident. Met deze démarche geven we de burger duidelijkheid dat beide partijen gaan voor een verderzetten van de huidige coalitiemeerderheid.

Voor de burger halen we hiermee een onzekerheid weg : als die het huidig bestuur genegen is, dan is een stem op onze gemeenschappelijke lijst een juiste stem. Bij aparte lijsten is het nog maar de vraag hoe de coalitiebesprekingen uitpakken.

Deze beslissing om samen één lijst te vormen is verregaander dan een engagement om de coalitie verder te zetten : het is een bewuste en openlijke keuze voor elkaar om bij gunstig verkiezingsresultaat verder met elkaar de gemeente te besturen.

Vooral naar nieuwe kandidaten toe is het belangrijk om nu al klare wijn te schenken, zodat ze weten waar ze terecht komen. Ook voor hen is er hiermee meteen volledige  duidelijkheid.

De lijstvorming zelf moet nog gebeuren, daar is nog ruim tijd voor. We willen ons nu  in de eerste plaats verder concentreren op onze bestuurlijke taken.

De gemeenschappelijke lijstvorming ter gelegenheid van de verkiezingen betekent niet een versmelting van beide partijen. Het is wel een duidelijke deal met de bedoeling verder te besturen met de twee partijen als coalitiepartners, elk met hun historiek en eigenheid.   Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben beide partijen beslist om de handen in elkaar te slaan en met vereende krachten verder te gaan op basis van de verwezenlijkingen en de dynamiek van de voorbije jaren. Beide partijen, Gemeentebelangen en CD&V behouden hun identiteit en blijven ook na de verkiezingen van 2018 autonoom bestaan.

DSCN1437

Voor meer info : Karolien Avonture 0491 960 581 / Sylvie Thieren 0499 51 62 62

Posted in: Foto's PolitiekIn de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments