Toekenning van 273.000 € steun vanuit Platteland Plus voor Leiselse dorpskernvernieuwing!

Eind december 2014 diende de gemeente Alveringem een subsidiedossier in voor de dorpskernvernieuwing van Leisele in het kader van het provinciaal plattelandsprogramma Platteland Plus.

Het plattelandsbeleid van onze provincie focust op dorpskernvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte als ontmoetingsplek voor de bewoners. Platteland Plus wordt voor 50% gefinancierd door de provincie en 50% door het Vlaams Gewest. Per project wordt maximaal 30% overheidssteun verleend tot een maximum van 300.000€. En gedurende de programmeringperiode wordt slechts 1 project per gemeente betoelaagd. Het totale budget van Platteland Plus is 4.613.055€. En met deze middelen moet de rol van het dorp als een aangename en aantrekkelijke woonplek versterkt worden.

Op 4 mei 2015 werd het dossier voor Leisele volledig goedgekeurd voor een steunbedrag van 273.689,04€, met dank aan het Provinciaal Management Comité, onder het voorzitterschap van gedeputeerde Guido Decorte.

Nu Leadersteun (Leader focust voortaan meer op erosiebestrijding, duurzame energie en waterbeheer, kennisoverdracht en innovatie in landbouw & armoede in de landbouwgemeenschap) vanuit Europa niet meer kan voor dorpskernvernieuwingen, is deze provinciale toezegging een welkome opsteker.