PERSNOTA GEMEENTEBELANGEN + CD&V : VERKIEZINGEN 2018

Gemeentebelangen en CD&V die reeds twee legislaturen in coalitie samen besturen, hebben beslist om bij de verkiezingen 2018 met een gezamenlijke lijst op te komen.

Een stabiel bestuur is een grote meerwaarde om goed beleid te kunnen voeren en dat is belangrijk voor de gemeente en de gemeenschap. Deze coalitie draait goed dankzij gelijklopende visies en het is de bedoeling om deze stabiliteit over de verkiezingen heen verder te zetten.

We willen samen verder werken aan de projecten die lopen en uiteraard ook onze gemeente verder uitbouwen als een eigentijdse organisatie waar het goed is om te wonen, te werken, te vertoeven.

In een gemeente met vier lijsten is coalitievorming evident. Met deze démarche geven we de burger duidelijkheid dat beide partijen gaan voor een verderzetten van de huidige coalitiemeerderheid.

Voor de burger halen we hiermee een onzekerheid weg : als die het huidig bestuur genegen is, dan is een stem op onze gemeenschappelijke lijst een juiste stem. Bij aparte lijsten is het nog maar de vraag hoe de coalitiebesprekingen uitpakken.

Deze beslissing om samen één lijst te vormen is verregaander dan een engagement om de coalitie verder te zetten : het is een bewuste en openlijke keuze voor elkaar om bij gunstig verkiezingsresultaat verder met elkaar de gemeente te besturen.

Vooral naar nieuwe kandidaten toe is het belangrijk om nu al klare wijn te schenken, zodat ze weten waar ze terecht komen. Ook voor hen is er hiermee meteen volledige  duidelijkheid.

De lijstvorming zelf moet nog gebeuren, daar is nog ruim tijd voor. We willen ons nu  in de eerste plaats verder concentreren op onze bestuurlijke taken.

De gemeenschappelijke lijstvorming ter gelegenheid van de verkiezingen betekent niet een versmelting van beide partijen. Het is wel een duidelijke deal met de bedoeling verder te besturen met de twee partijen als coalitiepartners, elk met hun historiek en eigenheid.   Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben beide partijen beslist om de handen in elkaar te slaan en met vereende krachten verder te gaan op basis van de verwezenlijkingen en de dynamiek van de voorbije jaren. Beide partijen, Gemeentebelangen en CD&V behouden hun identiteit en blijven ook na de verkiezingen van 2018 autonoom bestaan.

DSCN1437

Voor meer info : Karolien Avonture 0491 960 581 / Sylvie Thieren 0499 51 62 62