PAPIEREN NIEUWSBRIEF 28 januari 2014

Beste inwoner van onze gemeente,

Namens onze hele ploeg wens ik u een zeer goed 2014 toe. Van onze kant zullen we alles doen om daar aan mee te werken. Lokale politiek bedrijven is elke dag opnieuw hindernissen opruimen ten bate van onze inwoners en opportuniteiten zien die onze gemeenschap passen.

Onze landelijke gemeente besturen is een bijzonder boeiende job : toveren met de beschikbare middelen. Dromen worden werkelijkheid als je durft te dromen en als je gelooft in eigen kracht en in je medewerkers. Ik wil hier dan ook speciaal alle medewerkers van GEMEENTEBELANGEN, van gemeente en van OCMW bedanken voor hun dagelijkse inzet. Dank ook aan de velen onder jullie die ons suggesties en wenken aanreiken.

gerard dec 2013 KLEIN

 

 

 

 

 

 

 


 

Gerard Liefooghe, jouw burgemeester

———————————————————————————————————————————————————–

Beste inwoner,

Namens GEMEENTEBELANGEN wil ik u op mijn beurt een gezond en gelukkig 2014 wensen.

Het voorbije jaar was er eentje van veel voorbereiden en vergaderen. Zowel voor gemeente als OCMW werd een nieuw meerjarenplan opgemaakt waarbij onze mensen van GEMEENTEBELANGEN de krijtlijnen hebben uitgetekend. Onze contacten met de burgers zijn daarin een grote meerwaarde geweest. Vele van jullie opmerkingen en suggesties hebben we in dit beleidsplan kunnen verwerken.

In 2014 gaan wij er volop tegenaan om wat wij voorgesteld hebben, tot uitvoering te brengen. Wij blijven ook dit jaar verder bereikbaar voor al uw vragen. Op een succesvol 2014!

karolien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolien Avonture, OCMW-voorzitter en voorzitter GEMEENTEBELANGEN

———————————————————————————————————————————————————-

Hebt u vragen of suggesties? Contacteer ons gerust :

Burgemeester:    
Gerard Liefooghe, Alveringem 0475/41 40 76

OCMW-voorzitter:    
Karolien Avonture, Alveringem 0479/64 87 60

Gemeenteraadsleden:  
Johan Albrecht, Alveringem 0494/92 70 76

Gerda Butaye-Butaye, Stavele 0478/24 65 01

Gerda Heughebaert-Gheeraert, Beveren-Ijzer 0474/27 01 36

Tom Sap, Hoogstade 0496/86 16 04

Martine Desmedt- Huyghe, Beveren-Ijzer 0498/57 14 60

OCMW-raadslid:    
Wilfried Laureys, ere-voorzitter OCMW, Stavele 0476/28 22 51

Bestuursleden:        
Carine Everaert, Alveringem 058 / 28 80 24

Marc Delancker, Izenberge 0478/42 96 19

Rudi Mares, Gijverinkhove 0474/43 51 50

Via mail:
gemeentebelangen@gmail.com

Neem ook geregeld een kijkje op onze vernieuwde website of facebookpagina!

https://gemeente-belangen.be

 

Bal van de burgemeester te Hoogstade: 20 april 2014

———————————————————————————————————————————————————-

De daad bij het woord!

Alveringem laten meegroeien met de tijd, de veranderende noden beantwoorden, een langetermijnvisie ontwikkelen, en tegelijk timmeren aan vandaag, dat is ons engagement als bestuursploeg.

Graag geven we hier enkele concrete actiepunten uit het meerjarenplan van onze gemeente, die in 2014 en volgende, hun beslag zullen krijgen.

Meer veiligheid

 aanleg van vrijliggende fietspaden Alveringem -Nieuwe Herberg -Izenberge – Leisele

 dankzij de aankoop van snelheidsborden die ons rijgedrag moeten helpen verbeteren

 optimaliseren van het kruispunt Hondspootstraat-Krombekestraat(overwelven gracht)

Nieuwe bouwgronden en woongelegenheid

 via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor particuliere bouw alsook via het reservefonds van de provincie voor extra sociale woningen

 dankzij de verkoop van gemeentelijke gebouwen en gronden: de pastorie van Izenberge en het oud gemeentehuis van Beveren

Onze jeugd: ondersteunen

 met een werkbaar en veilig fuifreglement op maat van én gedragen door de jeugd

 blijvende praktische ondersteuning: kampvervoer, lokalen, vorming, subsidies,…

 met bijkomend skatemateriaal voor onze jongeren in de dorpen

Onze senioren: extra aanbod

 na de ingebruikname van WZC ‘t Hoge zullen vanaf april warme maaltijden aangeboden worden voor senioren van buiten het woonzorgcentrum

 we zijn in vooroverleg met partners om het woningaanbod met zorgondersteuning te verruimen met assistentiewoningen, een seniorie, een dagverzorgingscentrum, … om zo het wettelijkebeperkt aanbod van 72 kamers in ons woon-en zorgcentrum te verruimen voor de mensen die nu op de wachtlijst staan

 een seniorencultuurfeest en de week van de beweging voor onze senioren

Samen-leven: een dagelijks werkwoord

 we blijven het verenigingsleven op alle manieren ondersteunen

 daarom zijn we graag talrijk aanwezig op de vele activiteiten van jullie verenigingen, wat ons toelaat directe voeling te houden met ieder van jullie

 we nodigen u graag uit op het bal van de burgemeester te Hoogstade op Pasen, 20 april t.v.v. de verenigingen van Gijverinkhove, Hoogstade en St.-Rijkers

De dienstverlening verruimen

 via een toegankelijk en laagdrempelig Sociaal Huis

 daarom willen we de werking van OCMW en gemeente meer in elkaar laten schuiven via een nieuwe website voor gemeente en OCMW met e-loket

 dagelijks brengen we ook informatie en politiek nieuws op de website en op de facebookpagina van GEMEENTEBELANGEN

Het personeel: een belangrijke partner

 in WZC ‘t Hoge hebben we voor het personeel een vriendenkring opgericht die op regelmatige basis activiteiten organiseert om de samenhang tussen het personeel te bevorderen

 via een interne en anonieme bevraging kon het personeel pijnpunten en werk-punten laten opnemen in het meerjarenplan

 bij de opmaak van dit meerjarenplan was het personeel een partner met een actieve bijdrage, en dat is een nieuwe en zeer positieve wending voor het bestuur van onze gemeente en OCMW

Nuttige informatie: werken op komst in 2014!

C de Kerselaarstraat te Leisele wordt heringericht met als doelstelling het zwaar verkeer te weren uit de dorpskern door het om te leiden

C we starten binnenkort met rioleringswerken in Leisele met een herinrichting naar trager verkeer. De infovergadering volgt nog.

C in Alveringem wordt er gewerkt aan de riolen in de Oude Fortemstraat, de Appelstraat, de Kwellemolenstraat. De infovergadering volgt nog.

C de zieke lindengalerij op het kerkhof van Alveringem wordt vervangen door een jonge aanplant

C in Hoogstade krijgt ‘t Ateljeetje een opsmukbeurt en een bijhorende materiaalberging

C elke gemeentelijke zaal wordt straks kindvriendelijker met een microgolf en een verzorgingstafel

C blok 3 op de jeugdsite (tekenacademie) wordt grondig gerenoveerd

Beste mensen, zoals jullie zien, is GEMEENTEBELANGEN ook na de verkiezingen nog steeds een partij met mensen boordevol ambitie. 2014 en de volgende jaren willen we onze beloften en afspraken nakomen en onze/jullie gemeente verder laten groeien.

‘Goed doen voor de gemeenschap’ is voor ons een constante gedachte bij al onze plannen en daden.

Jullie kunnen op ons rekenen!

DSC_0162 goed klein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van links naar rechts: Karolien Avonture – Wilfried Laureys – Marc Delancker – Johan Albrecht – Gerda Gheeraert – Gerda Butaye –Rudi Mares – Martine Huyghe – Carine Everaert – Tom Sap – Gerard Liefooghe