Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2021

2021-01-16 17:53:21 admin
Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Karolien Avonture , Herman Rombaut, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Martine Huyghe, Johan Albrecht , Tom Sap, Rudi Mares, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Jacques Blanckaert , Sylvie Thieren, Frank Boussemaere, Gerda Butaye, Charlotte Vereecke en Dries Decorte. Ronald Verstraete ontbreekt op de foto

Beste inwoner,
Naar jaarlijkse gewoonte wensen wij, als bestuursploeg, jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Dat 2021 anders en vooral beter mag zijn dan 2020. Wij moeten de details niet overlopen, iedereen ondergaat corona op zijn manier en elk voelt zijn eigen zeer.
Als makers van het lokaal beleid moesten ook wij ondergaan en waren we een doorgeefluik van de nationale maatregelen. De nationale en Vlaamse overheden hebben heel wat maatregelen genomen om de koopkracht te ondersteunen en de eerste economische schade bij de bedrijven te beperken. Toch is de impact van corona op de economie en op de bedrijven immens.
Desondanks is het onze opdracht en verantwoordelijkheid om de gemeente en zijn zeven gemeenschappen verder te laten evolueren tegen deze gewijzigde achtergrond.
We zullen niet bij de pakken blijven zitten. We willen de verwachtingen die we gesteld hebben bij het begin van de legislatuur waarmaken. Wij zijn als bestuursploeg door jullie verkozen om de gemeente te leiden naar meer en beter.
Met die gedachte komen we elke week in het college van burgemeester en schepenen en in het vast bureau van het OCMW bijeen. En met die gedachte brengen we ook maandelijks de grote dossiers naar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Wij zagen elkaar het voorbije jaar veel te weinig en dat was voor ons een echt gemis. Jullie zijn immers een grote bron van praktische info en van inspiratie en motivatie voor ons. Via telefoon, mail en één op één afspraken bereikten we elkaar toch. Laat niet na om ons ook in 2021 verder te contacteren, tot we weer volop “op straat mogen komen”.
Graag wil ik jullie allen danken voor het vertrouwen in ons, voor jullie betrokkenheid en jullie bijdrage in het beleid van de gemeente. Ten dienste staan van jullie allen is onze opdracht. Samen willen we Alveringem verder uitbouwen tot een plek en een gemeenschap waar jullie én jullie kinderen zich goed voelen, ook in de toekomst. Dat blijft onze dagelijkse drijfveer. Namens GEMEENTEBELANGEN en CD&V,
Gerard Liefooghe, burgemeester

Onze realisaties van 2020
• Heraanleg Sint-Rijkersstraat met vrijliggende fietspaden
• Plaatsen van meer dan 800 zonnepanelen op OCMW- en gemeentegebouwen
• Verledding: 146 van de in totaal 782 lichtpunten zijn al energiezuinig gemaakt
• Vernieuwing van de dakbedekking, isolatie en verlichting van sportzaal Rethorika
• Uitbreiding van het lokaal opvang initiatief in CLEP tot 52 alleenstaande mannen
• Nieuwe speeltoestellen op het speelplein van Beveren en op het Putplein in Alveringem
• Aanpassing van de speelpleinwerking naar een coronaveilige werking in Alveringem en Stavele
• Ingebruikname van assistentiewoningen Visart op de site van ’t Hoge
• Introductie Alverbon. Met deze geschenkbon stimuleren we het lokaal kopen in onze gemeente.
• Aankoop van het dorpshuis in Gijverinkhove
• Aankoop van de gebouwen van de voormalige site Vanlandschoote voor de technische dienst
Onze plannen voor 2021
• Afwerken aanleg fietspaden Izenberge-Leisele
• Opmaak startdossier fietspaden Leisele-Klein Leisele
• Rioolaanleg Zuidstraat en Bergenstraat
• Riolerings- en inrichtingswerken St-Brigidaplein en Kallebeekweg
• Onderhoudswerken gemeentehuis Wyckhuize
• Restauratie Stalijzermolen Leisele
• Renovatiewerken Stavels Plekje, schoolhuis en jeugdhuis Sine Nomine
• Opstart sociaal afhaalpunt voor levensmiddelen in CLEP
• Ingebruikname wandelroutes Izenberge en Leisele
• Op orde zetten vrije speelpleintjes
• Bijkomende verledding van 204 openbare lichtpunten
• Lanceren van de nieuwe gebruiksvriendelijke website www.alveringem.be

Kris Laleman legde in 2020 zijn mandaat neer. We danken hem voor zijn inzet!
Welkom aan de mensen die ons in 2020 kwamen versterken: Tom Sap, Gerda Gheeraert en Frank Boussemaere

v.l.n.r.: Tom Sap (BCSD*), Gerda Heughebaert-Gheeraert (Gemeenteraadslid),
Frank Boussemaere (BCSD*), Sylvie Thieren (schepen Cultuur en Bibliotheek,
Toerisme, Lokale Economie, Jeugd, Informatie en Inspraak) en Dries Decorte
(voorzitter gemeenteraad). *BCSD = Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Nieuwsbrief 2020

2021-01-16 17:43:35 admin
Fractie Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Jacques Blanckaert , Kris Laleman , Dries Decorte , Sylvie Thieren,Charlotte Vereecke, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Gerda Butaye, Karolien Avonture en Johan Albrecht

Beste inwoner van Beveren, Stavele, Leisele, Izenberge, Gijverinkhove, Hoogstade, Sint-Rijkers, Oeren en Alveringem,
GEMEENTEBELANGEN-CD&V wenst jullie allen het beste toe voor 2020. Mag dit nieuwe jaar voor jullie op alle vlakken een goed jaar zijn. Wij zullen ons opnieuw inspannen om dit mogelijk te maken, dat is onze duurzame plicht. In oktober 2018 gaven jullie ons een duidelijk mandaat. We zetten ons maximaal in voor onze 5 000 inwoners, zonder onderscheid.
Een legislatuur duurt slechts zes jaar, waarvan er al één voorbij is. Er resten er ons dus nog vijf om verder te timmeren aan onze gemeente. En dit ten dienste van al onze gemeenschappen.
In de gemeenteraad van december stelden we het meerjarenplan voor, grotendeels gebaseerd op de verwachtingen die jullie in de enquête van 2018 verwoord hebben. Het is dan ook een gedetailleerd en veelomvattend plan geworden met veel praktische insteken die lokaal het verschil zullen maken. Alveringem doet ook de volgende jaren wat nodig is. De financiële kant van het plan laat zien dat ons “menage” sluitend is.
Onlangs gaf Wilfried Laureys zijn ontslag in gemeente- en OCMW-raad. Wij bedanken Wilfried graag voor de vele jaren inzet ten dienste van Stavele, van het OCMW en de gemeente en van alle inwoners van Alveringem. Dat deed hij 31 jaar lang, waarvan bijna 20 jaar onafgebroken als OCMW-voorzitter. Wilfried is een graag geziene figuur, zeer communicatief en sociaal, met het hart op de juiste plaats. Hij heeft in de Alveringemse politiek een steen verlegd. Dankjewel Wilfried! Wij gaan met jou als voorbeeld verder.
We verwelkomen graag Charlotte Vereecke in de gemeente- en OCMW-raad als opvolger van Wilfried. Het is goed dat nieuwe en jonge mensen engagement opnemen voor de gemeenschap.
Beste mensen, wij danken jullie voor de goede samenwerking in 2019 en zetten die graag met jullie verder in 2020.
Gerard Liefooghe, burgemeester namens de hele ploeg GEMEENTEBELANGEN-CD&V

Wat mogen jullie van ons verwachten dit jaar? Een greep uit de acties van het meerjarenplan:
• Ingebruikname nieuwe assistentiewoningen VISART in de Hoogstraat in Alveringem
• Aanleg van de fietsverbinding Izenberge/Leisele
• Overleg met het studiebureau over de heraanleg doortocht Hoogstade in het kader van N8 dossier
• Opname van de verbinding Leisele/Beveren en Stavele/Krombeke op het functioneel fietsroutenetwerk om subsidies te bekomen voor de aanleg van veilige fietsverbindingen
• Aanvraag tot opstarten dossier fietsverbinding Gijverinkhove/Beveren/Roesbrugge bij de Vlaamse Administratie
• Ontdubbelen riolen Hoge Seine en Zuidstraat in Beveren
• Info- en overlegmoment i.v.m. heraanleg Sint-Brigidaplein in Beveren
• Inrichting van het Stavels Plekje met Sine Nomine voor de jeugd en het schoolhuis voor de Stavelse verenigingen
• Heraanleg van de kerkewegel in de Kasteeldreef in Gijverinkhove
• Verder klepelmaaien van grachten voor een aantrekkelijk openbaar domein
• Hervoegen gemeentehuis voor dichten gevels. Inrichten zolder tot kantoorruimte
• Vervangen openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting ( eerste 100 van de 760 lampen )
• Afwerken vrijliggende fietspaden Alveringem – Nieuwe Herberg

Leden BCSD v.l.n.r.: Rudi Mares, Gerda Heughebaert-Gheeraert , Charlotte Vereecke, Karolien Avonture , Martine Huyghe, Herman Rombaut en Ronald Verstraete


Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Nieuwsbrief 2019

2021-01-16 17:32:15 admin
Fractie Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Sylvie Thieren, Jacques Blanckaert, Dries Decorte, Ignace Decroos, Gerard Liefooghe, Gerda Butaye, Karolien Avonture, Wilfried Laureys, Johan Albrecht en Kris Laleman

BESTE INWONER,

Onze allerbeste wensen voor u en uw familie. Dat 2019 een goed jaar mag zijn op alle vlakken. Van onze kant zullen wij de belangen van onze gemeente verder ter harte nemen met aandacht voor de individuele bekommernissen.
Onze partij GEMEENTEBELANGEN en CD&V kreeg een duidelijk mandaat op 14 oktober om de komende zes jaar de beleidslijnen uit te stippelen, waarvoor onze oprechte dank. Via onze enquête en de vele contacten bij huisbezoeken kregen we alvast veel goede suggesties. We hebben grondstof om het beleidsplan voor de volgende jaren op te maken.
Op 3 januari werd de gemeenteraad, de OCMW raad en het schepencollege van Alveringem geïnstalleerd. Vanaf 2019 wordt de OCMW raad door dezelfde verkozenen samengesteld als de gemeenteraad. Er is ook een voorzitter die deze twee raden voorzit.
De persoonsgebonden dossiers van het OCMW worden behandeld in een Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. De voorzitter van dit comité wordt toegevoegd aan het schepencollege.
Het inwonersaantal van ca 5100 op 1 januari 2018 geeft de gemeente Alveringem een gemeenteraad met 17 raadsleden en een schepencollege met een burgemeester en 4 schepenen, waaronder de voorzitter van het Bijzonder Comité.
Bij het drukken van deze folder was het Bijzonder Comité nog niet volledig samengesteld, dit is een agendapunt van de OCMW-raad van eind januari.
We stellen hier graag onze mensen in deze verschillende organen voor, met contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Wellicht tot binnenkort bij één of andere gelegenheid.

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad : THIEREN SYLVIE

Raadsleden voor GEMEENTEBELANGEN en CD&V
ALBRECHT JOHAN, Alveringem, 0494 92 70 76
AVONTURE KAROLIEN, Alveringem, 0479 64 87 60
BLANCKAERT JACQUES, Leisele, 0476 41 77 75
BUTAYE GERDA, Stavele, 0478 24 65 01
DECORTE DRIES, Alveringem, 0472 53 12 79
DECROOS IGNACE, Leisele, 0479 93 46 74
LALEMAN KRIS, Izenberge, 0495 61 04 85
LAUREYS WILFRIED, Stavele, 0476 28 22 51
LIEFOOGHE GERARD, Alveringem, 0475 41 40 76
THIEREN SYLVIE, Beveren aan de Ijzer, 0499 51 62 62

Leden bijzonder comité sociale dienst (voorlopige samenstelling) :
AVONTURE KAROLIEN, voorzitter BCSD, Alveringem, 0479 64 87 60
HEUGHEBAERT-GHEERAERT GERDA, Beveren aan de Ijzer, 0474 27 01 36
HUYGHE MARTINE, Beveren aan de Ijzer, 0498 57 14 60
VEREECKE CHARLOTTE, Alveringem, 0493 50 19 60
VERSTRAETE RONALD, Beveren aan de IJzer, 0475 89 88 16

Leden BCSD v.l.n.r.: Ronald Verstraete, Charlotte Vereecke, Martine Huyghe, Gerda Heughebaert-Gheeraert en Karolien Avonture
Schepencollege v.l.n.r.: Wouter Accou (Algemeen Directeur), Jacques Blanckaert (1e schepen),
Gerard Liefooghe (Burgemeester), Karolien Avonture (4e schepen – Voorzitter BCSD), Johan Albrecht (3e schepen) en Kris Laleman (2e schepen)
Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Nieuwsbrief (februari 2016)

2016-02-24 11:52:31 admin

 

NIEUWSBRIEF

20 februari 2016

Beste inwoner,

Traditiegetrouw brengen wij, GEMEENTEBELANGEN Alveringem, de partij van uw burgemeester, jullie een kort overzicht van waar we mee bezig zijn. Bij deze wensen we u een goed 2016, met alle goeds en gespaard van grote tegenslagen.

Als bestuurders zullen we ons verder inzetten om ook in 2016 onze gemeente te doen bloeien.

De uitdagingen voor de lokale besturen zijn niet min, in een tijd waarin de hogere overheid continu taken afschuift naar beneden toe, zonder enige vorm van compensatie of ondersteuning.

Denk maar aan de brandweerhervorming die door hogere eisen van opleiding en bemanning de gemeenten handenvol extra geld kost.

Denk maar aan de politietaken die alleen maar toenemen zonder extra middelen om bijkomende mankracht aan te werven. Denk maar aan de besparingen van de Lijn, waarbij verwacht wordt dat de lokale besturen zelf de problematiek van mobiliteit in landelijke gebieden gaan oplossen. Denk maar aan de verplichte opslorping van het OCMW door de gemeente, waarvoor de krijtlijnen nog steeds niet vastliggen, …

Als pseudo oplossing schuift de hogere overheid dan fusies naar voor, waarbij ze in één adem roept dat dit geen extra besparingen zal opleveren. Wie kan nog volgen?

In die context, geachte lezer, werken we aan onze gemeente om met gezond verstand lokaal te zorgen dat we ons hier allemaal op onze plek voelen.

Wij, GEMEENTEBELANGEN samen met coalitiepartner CD&V, zijn dagelijks bezig om te doen wat moet gebeuren : onze gemeente eigentijds houden, de uitdagingen pragmatisch aanpakken, daarbij steeds een eigen onderbouwd standpunt innemen, werken aan morgen.

In deze nieuwsbrief geven we je kort mee waarmee we tot nu toe bezig waren en wat jullie in de toekomst nog van ons mogen verwachten.

Ondertussen danken we jullie oprecht voor de participatie, de ondersteuning en het vertrouwen dat we telkens weer bij onze contacten met jullie mogen ervaren.

Jullie steun is voor ons echt zeer waardevol.

Gerard Liefooghe, burgemeester

SAM_1504

Beste inwoner,

De legislatuur is op 1 januari 2016 precies halfweg. GEMEENTEBELANGEN heeft de voorbije jaren niet stilgezeten en ook het werk voor de komende jaren is voorbereid. Op velerlei vlak zijn we bezig: rioleringswerken en verfraaiing van de dorpen, uitbreidingen voor voetbal en chiro, extra voorzieningen voor senioren, de bouw van bijkomende sociale woningen,…

GEMEENTEBELANGEN staat voor werken en stabiliteit in de gemeente, met voortdurend oog voor de noden van onze inwoners individueel en van onze gemeenschappen in het algemeen. Wij hebben geen tijd voor politiek gekibbel en gaan daar telkens ook snel overheen. Uw en onze tijd zijn kostbaar.

Wij willen vooruit met onze gemeente in het belang van jullie, onze inwoners. Het is onze duurzame plicht.

Ook dit jaar zijn wij er voor jullie!

Karolien Avonture, OCMW-voorzitter en voorzitter GEMEENTEBELANGEN

SAM_1501

Zoals afgesproken bij het begin van de legislatuur werd er 1 januari 2016 een bestuurswissel doorgevoerd in het OCMW.

GEMEENTEBELANGEN deelde een mandaat met NV-A. Wij zijn blij dat Marc onze fractie opnieuw komt versterken. Het OCMW is niet nieuw voor Marc. In de legislatuur 2006-2012 zetelde hij al als OCMW-raadslid. Hij lag ondermeer mee aan de basis van het ontwerp van het WZC ‘t Hoge. Er wachten hem met de realisatie met de nieuwe woonvormen op de site van ‘t Hoge, de komende jaren nieuwe uitdagingen.

DSCN1512

REALISATIES EN PLANNEN

Wat deden we in 2015?

Wat mag je verwachten in 2016?

Waar zijn we mee bezig?

Wat deden we in 2015?

Waar zijn we mee bezig?

DSC_0916

¨Kiosk Leisele: die is aan een grondige onderhoudsbeurt toe, voorziene uitvoering nog dit jaar.

¨Veurnestraat Leisele: nu de laatste bouw op de hoek afgewerkt is, zullen voetpad en parkeerstroken aangelegd worden.

¨Riolering Izenberge: de start van de rioleringswerken is gepland na het bouwverlof 2016. Er komen hiervoor nog infovergaderingen.

¨Binneweg Beveren: er zal een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers aangelegd worden tussen de Kallestraat en de Roesbruggestraat.

¨Hoogstraat Alveringem: het wegdek zal vernieuwd worden tussen de Rozendaalstraat en de Schooldreef.

¨Kerkhofmuur Alveringem: deze zal dit jaar met een restauratiepremie van 70% gerenoveerd worden.

¨Onderhoud kerken Beveren, Alveringem, Gijverinkhove: voor alle kerken wordt een beheersplan opgemaakt door de kerkbesturen, of met de gemeente om maximale subsidie te verkrijgen voor de onderhoudswerken.

¨Fietspaden Alveringem-N8: de aanbesteding is gepland voor dit jaar, uitvoering 2017.

¨Fietspad Izenberge-Leisele: de plannen zijn in opmaak.

¨Individuele waterbehandelingsinstallaties IBA’s: dit jaar wordt gestart met de aanleg van een aantal IBA’s in het buitengebied als gevolg van de goedgekeurde uitvoeringsplannen. Een infovergadering volgt nog.

¨Nieuwe woonwijk: het RUP voor een sociale woonwijk in Alveringem (achter Schooldreef) is in opmaak.

¨Uitbreiding ambachtelijke zone: aansluitend aan de huidige zone komt er nog eens 0.55 ha bij. Ook hiervoor is een RUP in opmaak.

 

WEGEN-, RIOLERINGS–EN INFRASTRUCTUURWERKEN

¨Dijk zorgt voor Stavele: na enkele vergaderingen in het bekkencomité met de gouverneur kon de gemeente eigenhandig de dijk aan de IJZER herstellen zodat de IJZER het bekken van de Westsluisbeek niet meer ondersteekt. Zo zal de automatische pomp Stavele in de toekomst kunnen droog houden, ook bij hoge waterstanden.

¨Veilig kruispunt Hondspootstraat/Krombekestraat: het inbuizen van de gracht en herverbreden van het kruispunt laten toe dat de bestuurders uit beide richtingen ongehinderd elkaar kunnen zien en veilig kruisen.

¨Parking voor de Kerkhoek Hoogstade: de wijk de Kerkhoek kreeg een parking voor de bewoners. Hiertoe werd een lapje grond aangekocht en geasfalteerd.

¨Renovatie van de N8: op aanvraag van het gemeentebestuur werd de N8 tussen Hoogstade en de Gapaard vernieuwd voor een betere rijkwaliteit.

¨Petanque plein Beveren: op verzoek van OKRA Beveren werd een tweede petanqueplein aangelegd.

¨Aanplanting kerkhof Alveringem: in het najaar kreeg het kerkhof opnieuw de dubbele lindenrij.

¨Dorpskernvernieuwing Leisele: ter gelegenheid van de ontdubbeling van de riolen werden de Izenbergestraat, het Stationsplein, een stuk Beverenstraat en Veurnestraat en het dorp heraangelegd, met de nodige aandacht voor het typische dorpsgezicht van weleer.

¨Brouwerijstraat en Gapaard: ook hier worden de riolen ontdubbeld

¨Rioleringswerken Gijverinkhove: ondertussen zijn deze werken begonnen om vermoedelijk afgewerkt te zijn in de loop van 2016

¨Kerkomgang Leisele: als sluitstuk van de renoveringswerken zal ook de kerkomgang heraangelegd worden.

 

WELZIJN, CULTUUR EN VRIJE TIJD

¨Herdenking 14-18: met de site kapelaan Verschaeve hebben we Alveringem en haar geschiedenis definitief en historisch-correct op de kaart gezet in het hele oorlogsverhaal van de Westhoek. Met de projecten Splinters en Cleppers werd de herdenking ook volwaardig opengetrokken naar alle deelgemeenten.

¨Opsmuk van het Ateljeetje: de gemeentelijke zaal het Ateljeetje te Hoogstade kreeg een frisse verfbeurt.

¨Nieuwe vloer in de Brikerij: de gemeentelijke zaal de Brikerij in Izenberge kreeg een mooie nieuwe vloer.

¨Muzieklokaal Stavele: het muzieklokaal werd heringericht met verlaagd plafond en verwarming.

¨Klaslokaal gemeentelijke school Stavele: bij de lerarenwissel werd de klas grondig vernieuwd en opgesmukt.

¨De tijdelijke opvang DE PASSAGE in Clep: de PASSAGE bood reeds onderdak aan 60 personen. 15 West-Vlaamse OCMW’s tekenden in voor medewerking aan dit initiatief om tijdelijk hun inwoners te huisvesten.

¨Opvang vluchtelingen van FESASIL: het OCMW heeft spontaan het LOI uitgebreid van 10 naar 35 vluchtelingen, 20 in Clep, 5 in de woning in de Putstraat en 10 in de pastorie te Alveringem.

¨Brandweer Westhoek: Alveringem is sedert 1 januari 2015 volwaardig lid van deze nieuwe brandweerzone die de 18 Westhoekgemeenten bedient.

¨Overzichtsfolder premies en aanvragen: het Sociaal Huis (OCMW) legt de laatste hand aan een overzichtsfolder om iedereen wegwijs te maken in alle mogelijke premies en aanvragen.

¨Uitbreiding woongelegenheden en ouderenzorg: de plannen zijn in opmaak voor 8 bejaardenwoningen, 12 serviceflats en een groepswoning voor 8 ouderen op de site van het Woon-en Zorgcentrum ‘t HOGE. Het OCMW werkt hiervoor samen met de Sociale Huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee.

¨Op 3 maart 2016 wordt een infovergadering rond dikkedarmkanker georganiseerd voor alle inwoners. Dr. Snauwaert, gastroenteroloog aan het AZ te Brugge, komt spreken.

¨Extra Chirolokaal te Izenberge: hiermee willen we meer ruimte geven aan deze groeiende en bloeiende vereniging.

¨Bijkomende verlichting voetbalterrein: ten behoeve van de jeugdploegen zal er extra verlichting komen op de speelpleinen.

¨Uitbreiding kleedkamers VVGA: het toenemend aantal spelers en speelsters vereist extra kleedkamers. Daartoe zijn in het budget de nodige middelen vastgelegd.

¨Steun aan nieuw speelpleintje in Leisele: de lokale verenigingen verkregen hiertoe middelen van de Koning Boudewijnstichting. Het schepencollege zegde toe de nodige extra financiering te leveren.

¨De aanpassingen voor een toegankelijker OCMW worden gestart.

——————————————————————————————————–

Hebt u vragen of suggesties? Contacteer ons gerust

Via mail: gemeentebelangen@gmail.com

Bal van de burgemeester te Izenberge op 27 maart 2016 vanaf 18u30

affiche klein

Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

PAPIEREN NIEUWSBRIEF 20/10/2014

2014-10-20 20:54:08 admin

Beste inwoner,

Met enige trots kan ik zeggen dat het goed gaat met onze gemeente en dat we er elke dag samen met jullie aan werken om het goed te houden. Met deze nieuwsbrief willen we even stilstaan bij het actuele reilen en zeilen in de gemeente.

Financieel zijn we gezond en als we de onredelijke achterstellen voor de brandweer nog verder kunnen terugdringen, zal dit zeker zo blijven. We hebben die bijdragen al kunnen laten zakken van € 198 000 naar € 130 000 per jaar en we willen nog verder gaan! Alveringem moet niet betalen voor het overtallig personeel van Oostende en Brugge! We kunnen beter investeren in onze eigen gemeente.

Onze gemeente blijkt in de afkoppelingsscenario’s van de elektriciteitsvoorziening deze winter, buiten schot te vallen. Alhoewel, een ongeval met een domino-effect is zo gebeurd. Onze zorg is dan het woon-en zorgcentrum ’t HOGE te vrijwaren.

Ondertussen is er meer en meer begrip voor de gedachte dat niet alleen de particulier maar ook de overheid zuiniger moet omspringen met elektriciteit: selectief doven van de openbare verlichting wordt een haalbaar scenario.

In het voorjaar van 2015 zal Fluxys de doorvoerleiding voor aardgas van Duinkerke naar Maldegem door Beveren leggen. Wie er mee te maken heeft, wil het niet hebben; energievoorziening is echter van algemeen nut. Als gemeente hebben we er over gewaakt dat de hinder door de werken correct vergoed wordt.

De veel besproken fusieplannen tenslotte. Wat moeten we daar over denken? Ons standpunt is duidelijk: samenwerken ja, fuseren nee! Als er geen winst is voor onze inwoners, doen we niet mee. De voordelen hebben we nog van niemand gehoord!

Dus handen af van onze gemeente!

Gerard Liefooghe, burgemeester

2014 gerard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIETSPAD ALVERINGEM – LEISELE

De VLM zal twee vrijliggende fietspaden aanleggen tussen Alveringem en Leisele.

De eerste fase (2015) gaat van Alveringem tot de Nieuwe Herberg. Van de Nieuwe Herberg tot Izenberge is fase twee. De derde fase loopt van Izenberge tot Leisele.

Realisatiedata voor fase twee en drie zijn nog niet bekend.

 

ALVERINGEM GAAT VOOR BOUWGRONDEN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in de eindfase. Eén van de prioriteiten is het ontwikkelen van nieuwe bouwgronden, zowel voor private bouw als voor sociale woningbouw. Alle adviezen in de plenaire vergadering waren alvast positief.

 

ALVERINGEM: OUDE LINDEN VERDWIJNEN, JONGE LINDEN VERSCHIJNEN

De herwaarderingsstudie van de kerkomgeving gaf aan dat nog slechts één derde van de bomen in levenskrachtige staat is. Twee derde vormt helaas een reëel gevaar voor graven, voetgangers en auto’s. Onroerend erfgoed kende dan ook vlot een subsidie toe om de linden te rooien en te vervangen door een nieuwe frisse aanplant.

Het rooien is gepland voor dit najaar, de heraanplant voor volgend jaar.

 

BEVEREN: VOORMALIG GEMEENTEHUIS WORDT VERKOCHT

Het schepencollege zette het dossier in gang via het aankoopcomité te Brugge.

Dit zal mogelijkheden scheppen voor particuliere woningbouw en een nieuwe nuttige bestemming geven aan gebouw en meegaande grond.

 

HOOGSTADE: MATERIAALBERGING VOOR DE FEESTCOMMISSIE

De feestcommissie krijgt een berging achter de koer van ‘t Ateljeetje.

Bij deze bedanken we de enthousiaste leden van de feestcommissie voor de ambiance die ze in Hoogstade brengen!

 

IZENBERGE: CHIRO SJALOOM KRIJGT DE NODIGE RUIMTE

CHIRO SJALOOM boomt en de lokalen kunnen de groei niet aan. Zowel CD&V als GEMEENTEBELANGEN maakten er een punt van om meer ruimte beschikbaar te stellen. In 2015 wordt de aanbouw omgebouwd tot een lokaal en bergruimte.

Met dank aan de leiding voor de goede werking van hun organisatie!

 

GIJVERINKHOVE: SUBSIDIEDOSSIER RIOLERING GOEDGEKEURD

Begin september keurde de VMM het subsidiedossier goed. Na Leisele zal ook Gijverinkhove in 2015 een gescheiden rioleringstelsel krijgen. Ondertussen is ook het subsidiedossier voor de Brouwerijstraat te Hoogstade goedgekeurd. Het laatste dossier, riolering Izenberge, is in de ontwerpfase. Eens dit voltooid is, zal elk dorp alleen nog gezuiverd afvalwater lozen. Hiermee voldoen we wellicht als één van de eerste landelijke gemeenten aan onze zuiveringsplicht, mede dankzij onze rioolbeheerder IWVA die ons hierin professioneel ondersteunt.

 

LEISELE: ZWAAR VERKEER NU VIA DE KERSELAARSTRAAT/WERKEN RIOLEN

De Kerselaarstraat is aangepast met uitwijkstroken voor zwaar verkeer om de vrachtwagens uit het dorp te houden. De rioleringswerken zijn gestart met gepland einde in december 2015. De werken worden opgedeeld in verschillende fasen voor minimale hinder: zuiveringsstation tot inrit wijk, inrit wijk tot De Schreve, De Schreve tot de Voutebeek, het dorpsplein met stuk Veurnestraat richting Clachoire, de Beverenstraat van de Molen tot de Kerselaarstraat. Bij de toegangswegen komen er snelheidsremmende maatregelen. Er worden ook pompputten aangelegd om het vuil water naar het dorp te persen van L’Etoile tot het dorp.

Na de aanleg van de fietspaden vanuit Izenberge komen er ook pompputten tot deels in de Kerselaarstraat.

 

STAVELE: MUZIEKACADEMIE VEURNE GEEFT NOTENLEER

De Harmonie werkt zich uit de naad om via muziekinitiatie jong talent aan te trekken. Nu er ook ter plaatse gedurende twee jaar notenleer kan gevolgd worden, is de Harmonie weer een stap vooruit. Om de twee jaar start voortaan een tweejarige cyclus notenleer wisselend te Alveringem en te Stavele. Dit laat toe om ook grotere groepjes te vormen en ook in Stavele en Beveren een aanbod notenleer en zang te hebben!

 

ALVERINGEM: PIONEER IN KLEINE WINDMOLENS

Het schepencollege van Alveringem is voorstander van kleine windmolens voor de eigen behoefte. Het schepencollege heeft dan ook prompt haar kandidatuur ingediend om mee te werken aan een “beoordelingskader” om kleine windmolens toe te laten. Hoop doet leven!

 

WATERAFVOER EN GRACHTEN/VERGROENING VAN DE KERKHOVEN

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen chemische middelen meer gebruiken. Dit is een maatregel die door de burgemeester op het Westhoekoverleg ter discussie gesteld werd. Er zijn voldoende efficiënte bodemherbiciden beschikbaar om ons openbaar domein onkruidvrij te houden. Ondertussen hebben we een programma opgestart om de bramen in onze gemeentelijke grachten te verwijderen. Om dezelfde reden zijn al onze kerkhoven vergroend: gras in de plaats van kaalheid. De kerkhoven liggen er veel fraaier bij. Bedoeling is om ze te maaien niet als een gazon maar eerder als een levende weide.

 

FUIFREGLEMENT: VOOR VEILIGER UITGAAN

Deze bestuursploeg heeft van de zorg voor ouderen en van het aanbieden van mogelijkheden voor jongeren twee prioriteiten gemaakt. Wij zijn de vele initiatieven van onze jongeren zeer genegen en ondersteunen hen graag.

Daarnaast is er ook bezorgdheid, wat resulteerde in een fuifreglement ter voorkoming van gehoorschade en tegen het aanbieden van zware cocktails.

 

MEER OUDEREN KUNNEN BINNENKORT NAAR DE SITE ‘t HOGE

Naast de bouw van het woonzorgcentrum ’t Hoge dat in gebruik genomen werd in september 2013 heeft het OCMW van Alveringem nog bijkomende plannen voor andere zorgvormen voor ouderen.

Er komen twaalf assistentiewoningen, een seniorie voor acht personen met individuele kamers en grote gemeen-schappelijke living. Aan het rusthuis zelf worden nog twee extra kamers gebouwd. Ook komen er acht nieuwe bejaardenwoningen op de site, die door Woonmaatschappij IJzer en Zee zullen gefinancierd en gebouwd worden. Er komt ook nog een kleine loods voor de voedselpakketten, werkplaats, opslag van materialen en van vuil linnen,… .

In de assistentiewoningen (serviceflats) wordt zelfstandig gewoond, in de seniorie wordt in groep gewoond met elk een individuele kamer. Zowel bewoners van assistentiewoningen als van de seniorie kunnen in nood een beroep doen op assistentie vanuit ’t HOGE. De nabijheid van en een verbinding met ’t Hoge, biedt mogelijkheden voor maaltijden,  animatie en contacten. De twee extra kamers aan het rusthuis moeten er voor zorgen dat we toch nieuwe mensen kunnen huisvesten ook als er tijdelijk een bed leegstaat door een ziekenhuisopname of overlijden.

Het is de bedoeling om alle nieuwe woongelegenheden aan de kant van de Hoogstraat op te trekken.

2014 karolien (2)

OCMW ORGANISEERT OPVANG VOOR DAK-EN THUISLOZEN IN CLEP

Na overleg met de andere OCMW’s uit de Westhoek werd beslist om het vroegere rusthuis ‘Clep’ – dat leeg stond – te gebruiken als residentiële opvang voor dak- en thuislozen uit de regio voor een langere duur (ca. 4 maanden). Uit een beknopt onderzoek van de Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide bleek dat er nood is aan een aanbod residentiële opvang voor dak- en thuislozen voor de korte en de middellange termijn. Inmiddels werd dit proefproject – dat om te beginnen voor één jaar loopt – De Passage gedoopt. Twaalf OCMW’s van de naburige gemeenten hebben ondertussen het samenwerkingsprotocol ondertekend.

Er werd een tiental opvangplaatsen gecreëerd in De Passage voor dak- en thuislozen, die nood hebben aan een snelle oplossing, bijvoorbeeld omwille van brand- of stormschade aan de eigen woning, op straat gezet door de huisbaas, of na een echtelijke ruzie, een woning die onbewoonbaar wordt verklaard, … .

Het project is gestart op 1 september 2014.

 

Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments