Nieuwsbrief 2021

Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Karolien Avonture , Herman Rombaut, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Martine Huyghe, Johan Albrecht , Tom Sap, Rudi Mares, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Jacques Blanckaert , Sylvie Thieren, Frank Boussemaere, Gerda Butaye, Charlotte Vereecke en Dries Decorte. Ronald Verstraete ontbreekt op de foto

Beste inwoner,
Naar jaarlijkse gewoonte wensen wij, als bestuursploeg, jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Dat 2021 anders en vooral beter mag zijn dan 2020. Wij moeten de details niet overlopen, iedereen ondergaat corona op zijn manier en elk voelt zijn eigen zeer.
Als makers van het lokaal beleid moesten ook wij ondergaan en waren we een doorgeefluik van de nationale maatregelen. De nationale en Vlaamse overheden hebben heel wat maatregelen genomen om de koopkracht te ondersteunen en de eerste economische schade bij de bedrijven te beperken. Toch is de impact van corona op de economie en op de bedrijven immens.
Desondanks is het onze opdracht en verantwoordelijkheid om de gemeente en zijn zeven gemeenschappen verder te laten evolueren tegen deze gewijzigde achtergrond.
We zullen niet bij de pakken blijven zitten. We willen de verwachtingen die we gesteld hebben bij het begin van de legislatuur waarmaken. Wij zijn als bestuursploeg door jullie verkozen om de gemeente te leiden naar meer en beter.
Met die gedachte komen we elke week in het college van burgemeester en schepenen en in het vast bureau van het OCMW bijeen. En met die gedachte brengen we ook maandelijks de grote dossiers naar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Wij zagen elkaar het voorbije jaar veel te weinig en dat was voor ons een echt gemis. Jullie zijn immers een grote bron van praktische info en van inspiratie en motivatie voor ons. Via telefoon, mail en één op één afspraken bereikten we elkaar toch. Laat niet na om ons ook in 2021 verder te contacteren, tot we weer volop “op straat mogen komen”.
Graag wil ik jullie allen danken voor het vertrouwen in ons, voor jullie betrokkenheid en jullie bijdrage in het beleid van de gemeente. Ten dienste staan van jullie allen is onze opdracht. Samen willen we Alveringem verder uitbouwen tot een plek en een gemeenschap waar jullie én jullie kinderen zich goed voelen, ook in de toekomst. Dat blijft onze dagelijkse drijfveer. Namens GEMEENTEBELANGEN en CD&V,
Gerard Liefooghe, burgemeester

Onze realisaties van 2020
• Heraanleg Sint-Rijkersstraat met vrijliggende fietspaden
• Plaatsen van meer dan 800 zonnepanelen op OCMW- en gemeentegebouwen
• Verledding: 146 van de in totaal 782 lichtpunten zijn al energiezuinig gemaakt
• Vernieuwing van de dakbedekking, isolatie en verlichting van sportzaal Rethorika
• Uitbreiding van het lokaal opvang initiatief in CLEP tot 52 alleenstaande mannen
• Nieuwe speeltoestellen op het speelplein van Beveren en op het Putplein in Alveringem
• Aanpassing van de speelpleinwerking naar een coronaveilige werking in Alveringem en Stavele
• Ingebruikname van assistentiewoningen Visart op de site van ’t Hoge
• Introductie Alverbon. Met deze geschenkbon stimuleren we het lokaal kopen in onze gemeente.
• Aankoop van het dorpshuis in Gijverinkhove
• Aankoop van de gebouwen van de voormalige site Vanlandschoote voor de technische dienst
Onze plannen voor 2021
• Afwerken aanleg fietspaden Izenberge-Leisele
• Opmaak startdossier fietspaden Leisele-Klein Leisele
• Rioolaanleg Zuidstraat en Bergenstraat
• Riolerings- en inrichtingswerken St-Brigidaplein en Kallebeekweg
• Onderhoudswerken gemeentehuis Wyckhuize
• Restauratie Stalijzermolen Leisele
• Renovatiewerken Stavels Plekje, schoolhuis en jeugdhuis Sine Nomine
• Opstart sociaal afhaalpunt voor levensmiddelen in CLEP
• Ingebruikname wandelroutes Izenberge en Leisele
• Op orde zetten vrije speelpleintjes
• Bijkomende verledding van 204 openbare lichtpunten
• Lanceren van de nieuwe gebruiksvriendelijke website www.alveringem.be

Kris Laleman legde in 2020 zijn mandaat neer. We danken hem voor zijn inzet!
Welkom aan de mensen die ons in 2020 kwamen versterken: Tom Sap, Gerda Gheeraert en Frank Boussemaere

v.l.n.r.: Tom Sap (BCSD*), Gerda Heughebaert-Gheeraert (Gemeenteraadslid),
Frank Boussemaere (BCSD*), Sylvie Thieren (schepen Cultuur en Bibliotheek,
Toerisme, Lokale Economie, Jeugd, Informatie en Inspraak) en Dries Decorte
(voorzitter gemeenteraad). *BCSD = Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst