Nieuwsbrief 2020

Fractie Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Jacques Blanckaert , Kris Laleman , Dries Decorte , Sylvie Thieren,Charlotte Vereecke, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Gerda Butaye, Karolien Avonture en Johan Albrecht

Beste inwoner van Beveren, Stavele, Leisele, Izenberge, Gijverinkhove, Hoogstade, Sint-Rijkers, Oeren en Alveringem,
GEMEENTEBELANGEN-CD&V wenst jullie allen het beste toe voor 2020. Mag dit nieuwe jaar voor jullie op alle vlakken een goed jaar zijn. Wij zullen ons opnieuw inspannen om dit mogelijk te maken, dat is onze duurzame plicht. In oktober 2018 gaven jullie ons een duidelijk mandaat. We zetten ons maximaal in voor onze 5 000 inwoners, zonder onderscheid.
Een legislatuur duurt slechts zes jaar, waarvan er al één voorbij is. Er resten er ons dus nog vijf om verder te timmeren aan onze gemeente. En dit ten dienste van al onze gemeenschappen.
In de gemeenteraad van december stelden we het meerjarenplan voor, grotendeels gebaseerd op de verwachtingen die jullie in de enquête van 2018 verwoord hebben. Het is dan ook een gedetailleerd en veelomvattend plan geworden met veel praktische insteken die lokaal het verschil zullen maken. Alveringem doet ook de volgende jaren wat nodig is. De financiële kant van het plan laat zien dat ons “menage” sluitend is.
Onlangs gaf Wilfried Laureys zijn ontslag in gemeente- en OCMW-raad. Wij bedanken Wilfried graag voor de vele jaren inzet ten dienste van Stavele, van het OCMW en de gemeente en van alle inwoners van Alveringem. Dat deed hij 31 jaar lang, waarvan bijna 20 jaar onafgebroken als OCMW-voorzitter. Wilfried is een graag geziene figuur, zeer communicatief en sociaal, met het hart op de juiste plaats. Hij heeft in de Alveringemse politiek een steen verlegd. Dankjewel Wilfried! Wij gaan met jou als voorbeeld verder.
We verwelkomen graag Charlotte Vereecke in de gemeente- en OCMW-raad als opvolger van Wilfried. Het is goed dat nieuwe en jonge mensen engagement opnemen voor de gemeenschap.
Beste mensen, wij danken jullie voor de goede samenwerking in 2019 en zetten die graag met jullie verder in 2020.
Gerard Liefooghe, burgemeester namens de hele ploeg GEMEENTEBELANGEN-CD&V

Wat mogen jullie van ons verwachten dit jaar? Een greep uit de acties van het meerjarenplan:
• Ingebruikname nieuwe assistentiewoningen VISART in de Hoogstraat in Alveringem
• Aanleg van de fietsverbinding Izenberge/Leisele
• Overleg met het studiebureau over de heraanleg doortocht Hoogstade in het kader van N8 dossier
• Opname van de verbinding Leisele/Beveren en Stavele/Krombeke op het functioneel fietsroutenetwerk om subsidies te bekomen voor de aanleg van veilige fietsverbindingen
• Aanvraag tot opstarten dossier fietsverbinding Gijverinkhove/Beveren/Roesbrugge bij de Vlaamse Administratie
• Ontdubbelen riolen Hoge Seine en Zuidstraat in Beveren
• Info- en overlegmoment i.v.m. heraanleg Sint-Brigidaplein in Beveren
• Inrichting van het Stavels Plekje met Sine Nomine voor de jeugd en het schoolhuis voor de Stavelse verenigingen
• Heraanleg van de kerkewegel in de Kasteeldreef in Gijverinkhove
• Verder klepelmaaien van grachten voor een aantrekkelijk openbaar domein
• Hervoegen gemeentehuis voor dichten gevels. Inrichten zolder tot kantoorruimte
• Vervangen openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting ( eerste 100 van de 760 lampen )
• Afwerken vrijliggende fietspaden Alveringem – Nieuwe Herberg

Leden BCSD v.l.n.r.: Rudi Mares, Gerda Heughebaert-Gheeraert , Charlotte Vereecke, Karolien Avonture , Martine Huyghe, Herman Rombaut en Ronald Verstraete