Nieuws: In de Kijker

Nieuwsbrief 2021

2021-01-16 17:53:21 admin
Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Karolien Avonture , Herman Rombaut, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Martine Huyghe, Johan Albrecht , Tom Sap, Rudi Mares, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Jacques Blanckaert , Sylvie Thieren, Frank Boussemaere, Gerda Butaye, Charlotte Vereecke en Dries Decorte. Ronald Verstraete ontbreekt op de foto

Beste inwoner,
Naar jaarlijkse gewoonte wensen wij, als bestuursploeg, jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Dat 2021 anders en vooral beter mag zijn dan 2020. Wij moeten de details niet overlopen, iedereen ondergaat corona op zijn manier en elk voelt zijn eigen zeer.
Als makers van het lokaal beleid moesten ook wij ondergaan en waren we een doorgeefluik van de nationale maatregelen. De nationale en Vlaamse overheden hebben heel wat maatregelen genomen om de koopkracht te ondersteunen en de eerste economische schade bij de bedrijven te beperken. Toch is de impact van corona op de economie en op de bedrijven immens.
Desondanks is het onze opdracht en verantwoordelijkheid om de gemeente en zijn zeven gemeenschappen verder te laten evolueren tegen deze gewijzigde achtergrond.
We zullen niet bij de pakken blijven zitten. We willen de verwachtingen die we gesteld hebben bij het begin van de legislatuur waarmaken. Wij zijn als bestuursploeg door jullie verkozen om de gemeente te leiden naar meer en beter.
Met die gedachte komen we elke week in het college van burgemeester en schepenen en in het vast bureau van het OCMW bijeen. En met die gedachte brengen we ook maandelijks de grote dossiers naar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Wij zagen elkaar het voorbije jaar veel te weinig en dat was voor ons een echt gemis. Jullie zijn immers een grote bron van praktische info en van inspiratie en motivatie voor ons. Via telefoon, mail en één op één afspraken bereikten we elkaar toch. Laat niet na om ons ook in 2021 verder te contacteren, tot we weer volop “op straat mogen komen”.
Graag wil ik jullie allen danken voor het vertrouwen in ons, voor jullie betrokkenheid en jullie bijdrage in het beleid van de gemeente. Ten dienste staan van jullie allen is onze opdracht. Samen willen we Alveringem verder uitbouwen tot een plek en een gemeenschap waar jullie én jullie kinderen zich goed voelen, ook in de toekomst. Dat blijft onze dagelijkse drijfveer. Namens GEMEENTEBELANGEN en CD&V,
Gerard Liefooghe, burgemeester

Onze realisaties van 2020
• Heraanleg Sint-Rijkersstraat met vrijliggende fietspaden
• Plaatsen van meer dan 800 zonnepanelen op OCMW- en gemeentegebouwen
• Verledding: 146 van de in totaal 782 lichtpunten zijn al energiezuinig gemaakt
• Vernieuwing van de dakbedekking, isolatie en verlichting van sportzaal Rethorika
• Uitbreiding van het lokaal opvang initiatief in CLEP tot 52 alleenstaande mannen
• Nieuwe speeltoestellen op het speelplein van Beveren en op het Putplein in Alveringem
• Aanpassing van de speelpleinwerking naar een coronaveilige werking in Alveringem en Stavele
• Ingebruikname van assistentiewoningen Visart op de site van ’t Hoge
• Introductie Alverbon. Met deze geschenkbon stimuleren we het lokaal kopen in onze gemeente.
• Aankoop van het dorpshuis in Gijverinkhove
• Aankoop van de gebouwen van de voormalige site Vanlandschoote voor de technische dienst
Onze plannen voor 2021
• Afwerken aanleg fietspaden Izenberge-Leisele
• Opmaak startdossier fietspaden Leisele-Klein Leisele
• Rioolaanleg Zuidstraat en Bergenstraat
• Riolerings- en inrichtingswerken St-Brigidaplein en Kallebeekweg
• Onderhoudswerken gemeentehuis Wyckhuize
• Restauratie Stalijzermolen Leisele
• Renovatiewerken Stavels Plekje, schoolhuis en jeugdhuis Sine Nomine
• Opstart sociaal afhaalpunt voor levensmiddelen in CLEP
• Ingebruikname wandelroutes Izenberge en Leisele
• Op orde zetten vrije speelpleintjes
• Bijkomende verledding van 204 openbare lichtpunten
• Lanceren van de nieuwe gebruiksvriendelijke website www.alveringem.be

Kris Laleman legde in 2020 zijn mandaat neer. We danken hem voor zijn inzet!
Welkom aan de mensen die ons in 2020 kwamen versterken: Tom Sap, Gerda Gheeraert en Frank Boussemaere

v.l.n.r.: Tom Sap (BCSD*), Gerda Heughebaert-Gheeraert (Gemeenteraadslid),
Frank Boussemaere (BCSD*), Sylvie Thieren (schepen Cultuur en Bibliotheek,
Toerisme, Lokale Economie, Jeugd, Informatie en Inspraak) en Dries Decorte
(voorzitter gemeenteraad). *BCSD = Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Nieuwsbrief 2020

2021-01-16 17:43:35 admin
Fractie Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Jacques Blanckaert , Kris Laleman , Dries Decorte , Sylvie Thieren,Charlotte Vereecke, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos, Gerda Butaye, Karolien Avonture en Johan Albrecht

Beste inwoner van Beveren, Stavele, Leisele, Izenberge, Gijverinkhove, Hoogstade, Sint-Rijkers, Oeren en Alveringem,
GEMEENTEBELANGEN-CD&V wenst jullie allen het beste toe voor 2020. Mag dit nieuwe jaar voor jullie op alle vlakken een goed jaar zijn. Wij zullen ons opnieuw inspannen om dit mogelijk te maken, dat is onze duurzame plicht. In oktober 2018 gaven jullie ons een duidelijk mandaat. We zetten ons maximaal in voor onze 5 000 inwoners, zonder onderscheid.
Een legislatuur duurt slechts zes jaar, waarvan er al één voorbij is. Er resten er ons dus nog vijf om verder te timmeren aan onze gemeente. En dit ten dienste van al onze gemeenschappen.
In de gemeenteraad van december stelden we het meerjarenplan voor, grotendeels gebaseerd op de verwachtingen die jullie in de enquête van 2018 verwoord hebben. Het is dan ook een gedetailleerd en veelomvattend plan geworden met veel praktische insteken die lokaal het verschil zullen maken. Alveringem doet ook de volgende jaren wat nodig is. De financiële kant van het plan laat zien dat ons “menage” sluitend is.
Onlangs gaf Wilfried Laureys zijn ontslag in gemeente- en OCMW-raad. Wij bedanken Wilfried graag voor de vele jaren inzet ten dienste van Stavele, van het OCMW en de gemeente en van alle inwoners van Alveringem. Dat deed hij 31 jaar lang, waarvan bijna 20 jaar onafgebroken als OCMW-voorzitter. Wilfried is een graag geziene figuur, zeer communicatief en sociaal, met het hart op de juiste plaats. Hij heeft in de Alveringemse politiek een steen verlegd. Dankjewel Wilfried! Wij gaan met jou als voorbeeld verder.
We verwelkomen graag Charlotte Vereecke in de gemeente- en OCMW-raad als opvolger van Wilfried. Het is goed dat nieuwe en jonge mensen engagement opnemen voor de gemeenschap.
Beste mensen, wij danken jullie voor de goede samenwerking in 2019 en zetten die graag met jullie verder in 2020.
Gerard Liefooghe, burgemeester namens de hele ploeg GEMEENTEBELANGEN-CD&V

Wat mogen jullie van ons verwachten dit jaar? Een greep uit de acties van het meerjarenplan:
• Ingebruikname nieuwe assistentiewoningen VISART in de Hoogstraat in Alveringem
• Aanleg van de fietsverbinding Izenberge/Leisele
• Overleg met het studiebureau over de heraanleg doortocht Hoogstade in het kader van N8 dossier
• Opname van de verbinding Leisele/Beveren en Stavele/Krombeke op het functioneel fietsroutenetwerk om subsidies te bekomen voor de aanleg van veilige fietsverbindingen
• Aanvraag tot opstarten dossier fietsverbinding Gijverinkhove/Beveren/Roesbrugge bij de Vlaamse Administratie
• Ontdubbelen riolen Hoge Seine en Zuidstraat in Beveren
• Info- en overlegmoment i.v.m. heraanleg Sint-Brigidaplein in Beveren
• Inrichting van het Stavels Plekje met Sine Nomine voor de jeugd en het schoolhuis voor de Stavelse verenigingen
• Heraanleg van de kerkewegel in de Kasteeldreef in Gijverinkhove
• Verder klepelmaaien van grachten voor een aantrekkelijk openbaar domein
• Hervoegen gemeentehuis voor dichten gevels. Inrichten zolder tot kantoorruimte
• Vervangen openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting ( eerste 100 van de 760 lampen )
• Afwerken vrijliggende fietspaden Alveringem – Nieuwe Herberg

Leden BCSD v.l.n.r.: Rudi Mares, Gerda Heughebaert-Gheeraert , Charlotte Vereecke, Karolien Avonture , Martine Huyghe, Herman Rombaut en Ronald Verstraete


Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Nieuwsbrief 2019

2021-01-16 17:32:15 admin
Fractie Gemeentebelangen/CD&V v.l.n.r.: Sylvie Thieren, Jacques Blanckaert, Dries Decorte, Ignace Decroos, Gerard Liefooghe, Gerda Butaye, Karolien Avonture, Wilfried Laureys, Johan Albrecht en Kris Laleman

BESTE INWONER,

Onze allerbeste wensen voor u en uw familie. Dat 2019 een goed jaar mag zijn op alle vlakken. Van onze kant zullen wij de belangen van onze gemeente verder ter harte nemen met aandacht voor de individuele bekommernissen.
Onze partij GEMEENTEBELANGEN en CD&V kreeg een duidelijk mandaat op 14 oktober om de komende zes jaar de beleidslijnen uit te stippelen, waarvoor onze oprechte dank. Via onze enquête en de vele contacten bij huisbezoeken kregen we alvast veel goede suggesties. We hebben grondstof om het beleidsplan voor de volgende jaren op te maken.
Op 3 januari werd de gemeenteraad, de OCMW raad en het schepencollege van Alveringem geïnstalleerd. Vanaf 2019 wordt de OCMW raad door dezelfde verkozenen samengesteld als de gemeenteraad. Er is ook een voorzitter die deze twee raden voorzit.
De persoonsgebonden dossiers van het OCMW worden behandeld in een Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. De voorzitter van dit comité wordt toegevoegd aan het schepencollege.
Het inwonersaantal van ca 5100 op 1 januari 2018 geeft de gemeente Alveringem een gemeenteraad met 17 raadsleden en een schepencollege met een burgemeester en 4 schepenen, waaronder de voorzitter van het Bijzonder Comité.
Bij het drukken van deze folder was het Bijzonder Comité nog niet volledig samengesteld, dit is een agendapunt van de OCMW-raad van eind januari.
We stellen hier graag onze mensen in deze verschillende organen voor, met contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Wellicht tot binnenkort bij één of andere gelegenheid.

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad : THIEREN SYLVIE

Raadsleden voor GEMEENTEBELANGEN en CD&V
ALBRECHT JOHAN, Alveringem, 0494 92 70 76
AVONTURE KAROLIEN, Alveringem, 0479 64 87 60
BLANCKAERT JACQUES, Leisele, 0476 41 77 75
BUTAYE GERDA, Stavele, 0478 24 65 01
DECORTE DRIES, Alveringem, 0472 53 12 79
DECROOS IGNACE, Leisele, 0479 93 46 74
LALEMAN KRIS, Izenberge, 0495 61 04 85
LAUREYS WILFRIED, Stavele, 0476 28 22 51
LIEFOOGHE GERARD, Alveringem, 0475 41 40 76
THIEREN SYLVIE, Beveren aan de Ijzer, 0499 51 62 62

Leden bijzonder comité sociale dienst (voorlopige samenstelling) :
AVONTURE KAROLIEN, voorzitter BCSD, Alveringem, 0479 64 87 60
HEUGHEBAERT-GHEERAERT GERDA, Beveren aan de Ijzer, 0474 27 01 36
HUYGHE MARTINE, Beveren aan de Ijzer, 0498 57 14 60
VEREECKE CHARLOTTE, Alveringem, 0493 50 19 60
VERSTRAETE RONALD, Beveren aan de IJzer, 0475 89 88 16

Leden BCSD v.l.n.r.: Ronald Verstraete, Charlotte Vereecke, Martine Huyghe, Gerda Heughebaert-Gheeraert en Karolien Avonture
Schepencollege v.l.n.r.: Wouter Accou (Algemeen Directeur), Jacques Blanckaert (1e schepen),
Gerard Liefooghe (Burgemeester), Karolien Avonture (4e schepen – Voorzitter BCSD), Johan Albrecht (3e schepen) en Kris Laleman (2e schepen)
Posted in: In de KijkerNieuwsbrieven Read more... 0 comments

Onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018

2018-08-23 08:48:31 admin

Op woensdag 22 augustus werd in Izenberge de kieslijst van het kartel Gemeentebelangen – CD&V voorgesteld.

Lijsttrekker en huidig burgemeester Gerard Liefooghe kan rekenen op 16 enthousiaste medekandidaten :

1.       GERARD LIEFOOGHE
2.       KAROLIEN AVONTURE
3.       Sylvie Thieren
4.       Jacques Blankaert
5.       JOHAN ALBRECHT
6.       Dries Decorte
7.       GERDA BUTAYE
8.       Charlotte Vereecke
9.       TOM SAP
10.   Ignace Decroos
11.   GERDA GHEERAERT
12.   MARTINE HUYGHE
13.   TONIA VANDENBERGHE
14.   KIM POLFLIET
15.   RUDI MARES
16.   WILFRIED LAUREYS
17.   Kris Laleman

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

2 info-avonden met resultaten Verkiezingsenquête 2/05 en 3/05/2018

2018-04-28 10:35:13 admin

De kartellijst Gemeentebelangen-CD&V stelt met veel plezier de resultaten van hun enquête voor op woensdag 2 mei en donderdag 3 mei, telkens om 20u.

Woensdag zijn we te gast in de Gemeentezaal van Leisele en donderdag in De Kwelle te Alveringem.

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments