Inhuldiging fietspaden ruilverkaveling Sint-Rijkers met Provincie en VLM 1/07/2018