Info-avond Geowacht (apotheken) en huisartsenwachtpost 3/04/2014

DSCN1027 DSCN1028 DSCN1030 DSCN1031 DSCN1032

geowacht

 Huisartsenwachtpost Ijzerstreek en Westkust.

De oprichting van een huisartsenwachtpost moet een oplossing bieden voor het toenemend tekort aan huisartsen in sommige regio’s en de hierdoor toenemende wachtbelasting. Ook de veiligheid van de wachtdoende artsen wordt hierdoor versterkt.De huisartsen van wacht werken dan niet langer vanuit hun eigen kabinet maarvanuit een professioneel uitgeruste wachtpost.

Inwoners van Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Lombardsijde, Alveringem (behalve Stavele en Beveren a/d Ijzer), Lo-Reninge (behalve Reninge en Noordschote) kunnen vanaf dan tijdens het weekend en op feestdagen terecht in de Huisartsenwachtpost. Deze zal gevestigd zijn in de Oude Beestenmarkt 6 in Veurne.

De wachtpost zal geopend zijn van zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u en op feestdagen van 8u ’s morgens tot 8u de dag er op.

De Huisartsenwachtpost dient voor alle medische problemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug bereikbaar is. Na de consultatie krijgt de eigen huisarts een verslag. Voor de meeste dringende, niet levensbedreigende gezondheidsproblemen kan de patiënt er terecht. Indien nodig wordt hij/zij vlot doorverwezen naar de spoeddienst van het ziekenhuis.

Het is aan te raden om indien mogelijk zelf naar de Huisartsenwachtpost te komen.Men dient geen afspraak te maken.Men wordt sneller geholpen, in een volledig uitgerust kabinet. Voor wie te ziek is om zich te verplaatsen kan een huisbezoek worden aangevraagd.Om deze huisbezoeken vlot en veilig te laten verlopen worden de huisartsen begeleid door een chauffeur.

Het aanvragen van huisbezoeken kan via het nieuwe centrale oproepnummer 070/246.555 (0,15 euro/min) dat de vorige oproepnummers voor de huisarts van wacht vervangt. Tijdens de week wordt de patiënt, bij afwezigheid van de eigen huisarts, via een keuzemenu doorgeschakeld met de huisarts van wacht in de eigen gemeente. Tijdens het weekend en op feestdagen komt de patiënt via dit nummer terecht in de wachtpost waar de oproep verder behandeld wordt.

In de Huisartsenwachtpost worden de officiële tarieven toegepast. Patiënten dienen zeker hun identiteitskaart en kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen. Om veiligheidsredenen vragen we om bij voorkeur via bancontact te betalen.

Meer info op www.hijw.be .