Category: In de Kijker

In de Kijker

De Krak 2016 is Ann Tryssesoone.

Ann Tryssesoone is de Krak 2016 voor de gemeente Alveringem. De Krant van West-Vlaanderen gaf haar na een korte verkiezing die welverdiende titel en ze werd daarom uitgenodigd bij gouverneur Decaluwé (samen met burgemeester Liefooghe). Ze is niet alleen de moeder van de jonge Axel en Ellen maar ook van menig pleegkind, die bij haar …

Continue reading

Marc Delancker wordt OCMW-raadslid 4/01/2016

Bij de vorming van de OCMW-raad aan het begin van deze legislatuur werd een wissel afgesproken. Vanessa Wittebroodt (NVA) maakte nu, zoals afgesproken, na 3 jaren plaats voor Marc Delancker (GEMEENTEBELANGEN). Deze laatste heeft op 4 januari de eed als raadslid van het OCMW afgelegd bij de Voorzitter van de Gemeenteraad, burgemeester Gerard Liefooghe.

STAVELE KOMT OP VOOR ZIJN RECHTEN EN KRIJGT WAAR HET RECHT OP HEEFT.

Gemeentebelangen is tevreden dat haar voorstel het gehaald heeft om een voltijdse nieuwe leerkracht in Stavele aan te stellen als opvolger van meester Herman Rombaut. Brecht Danneels werd dan ook door het Schepencollege aangesteld om per 1 september voltijds aan de slag te gaan in de Gemeentelijke School, IJzerstraat te Stavele. Dat dit niet van …

Continue reading

Toekenning van 273.000 € steun vanuit Platteland Plus voor Leiselse dorpskernvernieuwing!

Eind december 2014 diende de gemeente Alveringem een subsidiedossier in voor de dorpskernvernieuwing van Leisele in het kader van het provinciaal plattelandsprogramma Platteland Plus. Het plattelandsbeleid van onze provincie focust op dorpskernvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte als ontmoetingsplek voor de bewoners. Platteland Plus wordt voor 50% gefinancierd door de provincie en 50% door …

Continue reading

Gezocht: vrijwilligers met een hart voor plattelandserfgoed

De zeer diverse collectie van het openluchtmuseum Bachten de Kupe in Alveringem bevat meer dan 40.000 objecten, met letterlijk alles wat het platteland in de regio betreft voor de periode van 1850 tot 1970. Voor het behoud, beheer en de ontsluiting ervan is een duidelijk zicht op de omvang, de locatie en de toestand noodzakelijk. …

Continue reading

Motie ter ondersteuning van onze landbouw (Gemeenteraad 26/03/2015)

Burgemeester Gerard Liefooghe brengt de problematiek rond de instandhoudingsdoelstellingen IHD en de problematische aanpak van stikstof (PAS) onder de aandacht en laat op de gemeenteraad van maart de motie goedkeuren. GEMEENTERAAD VAN 26 MAART 2015 : MOTIE VOOR MEER REALITEITSZIN IN HET DOSSIER IHD EN PAS De Vlaamse landbouw- en tuinbouwsector wordt in dit dossier geconfronteerd met een …

Continue reading

Werken aan de Gapaard (Hoogstade) vanaf 2/03/2015

Vanaf maandag 2 maart 2015 starten, in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, structurele onderhoudswerken op de N8 in Hoogstade (Alveringem) ter hoogte van het kruispunt de Gapaard (N8-N364). De bestaande en versleten betonplaten worden over een lengte van 500 m opgebroken en vervangen door asfalt. Het huidige wegprofiel blijft ongewijzigd. De werken …

Continue reading

Korte reactie op een politiek pamflet

Beste lezer, graag geven we een korte toelichting bij de welgemeende hartenwensen in het “januari 2015”-pamflet van Pro : Hieronder volgt een citaat uit dit pamfletje; met daarna de echte feiten, zoals die blijken uit de gemeenteraadsbeslissing terzake. HET CITAAT DE ECHTE FEITEN Hier volgt het gemeenteraadsbesluit waarin duiding gegeven werd waarom het voltallig college …

Continue reading

Alveringem gaat ‘s nachts de lichten doven.

Net zoals de Westhoekgemeenten Zonnebeke en Ieper gaat ook Alveringem ‘s nachts de lichten doven. Op de gemeenteraad van 17 januari 2014 stelde Tom Sap, fractieleider van GEMEENTEBELANGEN, de vraag wanneer de actie “dimmen en doven waar en wanneer het kan” uit het meerjarenplan concreet aangepakt wordt. Gezien het overleg met Eandis op 17 november …

Continue reading

PAPIEREN NIEUWSBRIEF 20/10/2014

Beste inwoner, Met enige trots kan ik zeggen dat het goed gaat met onze gemeente en dat we er elke dag samen met jullie aan werken om het goed te houden. Met deze nieuwsbrief willen we even stilstaan bij het actuele reilen en zeilen in de gemeente. Financieel zijn we gezond en als we de …

Continue reading