Alveringem gaat ‘s nachts de lichten doven.

Net zoals de Westhoekgemeenten Zonnebeke en Ieper gaat ook Alveringem ‘s nachts de lichten doven.

Op de gemeenteraad van 17 januari 2014 stelde Tom Sap, fractieleider van GEMEENTEBELANGEN, de vraag wanneer de actie “dimmen en doven waar en wanneer het kan” uit het meerjarenplan concreet aangepakt wordt. Gezien het overleg met Eandis op 17 november jl., de commotie in de media rond het nationale afschakelplan, de recente heisa in Ieper (waar men gaat doven tussen 23u en 6u volgens het strooiplan, waardoor enkel gestrooid en verlicht gaat worden in de dorpskernen) en de vele besparingstips van de Vlaamse overheid inzake kerstverlichting, is de vraag opnieuw brandend actueel en werd naar een stand van zaken geïnformeerd, met een mondelinge vraag op het einde van de gemeenteraad van 24/11/2014.

De gemeentes Langemark-Poelkapelle, Wervik, De Panne en Poperinge gaan de lichten dimmen en doven volgens het Masterplan van Eandis.

In antwoord op de vraag van raadslid Tom Sap van GEMEENTEBELANGEN meldde het College van Burgemeester en Schepenen van Alveringem dat ze, net als Zonnebeke, kiest voor een kordatere aanpak: het doven van de lichten tussen 23u en 5u ‘s morgens en dit op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Daarbij gaat het over alle openbare verlichting van de gemeente. De gewestwegen in onze gemeente vallen onder het lichtregime van de Vlaamse overheid.

Voor de verkeersveiligheid zal dit weinig verschil uitmaken want verlichting kan zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Onderzoek wijst uit dat men vaker roekelozer rijdt op goed verlichte wegen. Het argument van misdaadpreventie houdt evenmin steek aangezien inbraken en vandalisme toenemen bij meer openbare verlichting (blijkt uit onderzoek in de VS en Engeland). Dat in tegenstelling tot private schrikverlichting (met bewegingssensoren), die bij inbraakpreventie steeds aangeraden wordt.

Als besparing rekent het gemeentebestuur vooral op verminderde elektriciteitskosten wat mogelijks een besparing van 30 000€ kan betekenen. De besparing door een langere levensduur van de gedoofde lampen is minder duidelijk en zal nog moeten blijken. Aangezien Eandis heel wat aanpassingen moet doen wat betreft ‘schakelingen in elektriciteitskasten’ en ‘ontkoppelingen’ (bij verlichting die over het grondgebied van meerdere gemeentes actief is) zal de invoering van lichtplan pas in april of mei van 2015 mogelijk zijn.

HLN 27 11 2014