DOORLOPENDE WEGEN BINNENKORT CORRECT AANGEDUID

Op vraag van Tom Sap, de fractieleider in de gemeenteraad voor Gemeentebelangen, gaf het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Alveringem de opdracht om alle doodlopende straten in kaart te brengen. Zo kan binnenkort -en daar waar het mogelijk is- het nieuwe verkeersbord F45BDoorlopende weg” geplaatst worden. Dit zal het groeiende fiets- en wandeltoerisme, dé troefkaart van Alveringem, zeker ten goede komen.

Begin 2012 lanceerde de Voetgangersbeweging, met steun van de Fietsersbond en Trage Wegen, het begrip “doorlopende straat”. Dat is een straat die voor automobilisten doodloopt, maar waarlangs je als voetganger en/of fietser wél nog je weg kan verder zetten.

Veel wegbeheerders plaatsen standaard het F45-bord (doodlopende weg), waardoor de weg dus doodloopt voor álle weggebruikers.

Uit een steekproef van de Voetgangersbeweging blijkt dat er in Vlaanderen van de 27.104 dergelijke straten, bijna 75% eigenlijk doorlopend is. Het gaat dus om meer dan 20.000 wegen die fietsers en voetgangers niet gebruiken, hoewel er voor hen een doorgang is aan het einde van de weg.

Het Steunpunt Straten van de Voetgangersbeweging vroeg (ook in het voorjaar van 2012) in een brief naar alle colleges van burgemeesters en schepenen om de doorlopende straten te controleren. Ze boden hen o.a. ook stickers aan, waarop het symbool van een voetganger en fietser afgebeeld staat, die aan de bovenkant van het verkeersbord F45 kunnen worden aangebracht om te signaleren dat de weg niet doodloopt voor voetgangers en fietsers.

Op 30 april 2013 werd dan een wetsvoorstel goedgekeurd van Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, dat een nieuw verkeersbord in het leven roept. Het bord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen wél doorlopend is. Met de wet van 10 juli 2013 tot invoering van het aanwijzingsbord F45B “Doorlopende weg, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers” in de Wegcode (B.S. 8/08/2013, uitwerking vanaf 18/08/2013) wordt het initiatief juridisch in orde gebracht. Zo kunnen o.a. de Kerkstraat (Hoogstade), Kasteeldreef (Gijverinkhove) en Zavel (Alveringem) aangeduid worden.

000persbericht KLEIN

Op de foto zien we enkele leden van de fractie Gemeentebelangen: burgemeester Gerard Liefooghe, fractieleider Tom Sap met dochter Alana, gemeenteraadsleden Gerda Butaye en Johan Albrecht en OCMW-voorzitter Karolien Avonture met het nieuwe bord F45B bij het bestaande F45-bord aan de Zavel.

HLN 4-5 jan F45B bord

Het Laatste Nieuws 4 & 5 januari 2014.KW F45B bord 3-01Het Wekelijks Nieuws, 3 januari 2014