Welkom

Beste inwoner,

Ondertussen is de de volgende legislatuur gestart en doen onze mandatarissen hun best om onze gemeente zo goed mogelijk te besturen. GEMEENTEBELANGEN zit niet stil en werkt, samen met coalitiepartner CD&V aan het nieuwe meerjarenplan met uw input uit de enquête en vele gesprekken.

We blijven steeds voor u tijd maken. Actief deelnemen aan de vele activiteiten, die de verenigingen in alle dorpen organiseren, is voor ons een blijk van waardering voor zoveel initiatief.
Ook wij willen dat verenigingsleven verder ondersteunen en we doen dit o.a. met de tweede cyclus van ‘De burgemeester komt naar je toe‘, waarvan de opbrengst naar de lokale verenigingen gaat!

Met vriendelijke groeten,

Karolien, Johan, Wilfried, Gerda B., Rudi, Martine, Marc, Gerda G. en Gerard.

2014 groep