1-Welkom

Beste inwoner,

Ondertussen is de deze legislatuur reeds 5 jaar bezig en doen onze mandatarissen hun best om onze gemeente zo goed mogelijk te besturen. GEMEENTEBELANGEN zit niet stil. De volgende verkiezingen vinden plaats op 14/10/2018 maar ondertussen werken we constant voor -en achter- de politieke schermen aan een bruisende gemeente.

Samen met de diensten van de gemeente hadden we ons goed voorbereid op de nieuwe boekhouding (BBC: Beheers-en beleidscyclus) en de opmaak van het meerjarenplan voor de komende jaren. Ook u als inwoner kreeg volop de kans om uw voorstellen te lanceren via de gemeentelijke enquête. Het meerjarenplan en het budget werden in 2013 voorgelegd aan -en goedgekeurd door- de gemeenteraad. De realisatie van dat plan houdt ons nu elke dag bezig.

De diverse actoren zoals jeugd, middenstand, cultuur, toeristische actoren, senioren, … werden bevraagd. En de haalbare suggesties die hieruit voortvloeiden, moeten ons als beleidsmensen helpen om de toekomst voor onze mooie gemeente uit te stippelen en te verzekeren.

We blijven echter voor u tijd maken. Actief deelnemen aan de vele activiteiten, die de verenigingen in alle dorpen organiseren, is voor ons een blijk van waardering voor zoveel initiatief.
Ook wij willen dat verenigingsleven verder ondersteunen en we doen dit o.a. met de tweede cyclus van ‘De burgemeester komt naar je toe‘, waarvan de opbrengst naar de lokale verenigingen gaat!

 

Met vriendelijke groeten,

Karolien, Johan, Wilfried, Gerda B., Rudi, Martine, Marc, Gerda G., Tom en Gerard.

2014 groep