Nieuws: In de Kijker

Enquête van Gemeentebelangen en CD&V valt binnenkort in de brievenbus

2017-12-14 20:41:33 admin

Eén dezer dagen valt onze “gemeentelijke vragenlijst” in je brievenbus. Daarin bevragen wij onze inwoners over het beleid en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wie niet kan wachten op de papieren versie kan hier de enquête online invullen.

 

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

GEMEENTEBELANGEN CD&V, een 1ste folder NOVEMBER 2017

2017-11-30 20:56:52 admin

In onze eerste folder tonen wij u enkele van de vele realisaties van het huidige gemeentebestuur, onze coalitie van GEMEENTEBELANGEN en CD&V.

Posted in: In de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments

DE WILDSTE DROMEN VAN ONZE POLITICI: Tom Sap in #DEZEWEEK 1/11/2017

2017-11-15 07:55:54 admin

In de editie Westland-Westkust van #DezeWeek mocht fractieleider Tom Sap op 1/11/2017 als eerste Alveringemse politicus zijn antwoord op volgende vraag neerpennen: “Wat als geld geen probleem zou zijn?”

Een renovatie van Clep zie ik wel zitten mocht geld geen probleem zijn. Als liberaal sta ik helemaal achter de huidige sociale functie van dit gebouw. Het liefst blijft de gemeente dit stuk waardevol patrimonium in eigen beheer houden en uitbaten. Na een lange geschiedenis als rustoord en veldhospitaal is het gebouw ‘Clep’ nu een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers en een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen uit de ganse Westhoek. Een gerenoveerd gebouw zou een nog kwaliteitsvollere opvang bieden aan deze mensen, zodat ze zich steeds vrij en veilig voelen en van hieruit aan hun toekomst kunnen werken. Mocht er nog meer geïnvesteerd worden, dan denk ik aan een duurzame renovatie van onze sportzaal “De Rethorica”. Het mag wat energiezuiniger. En met een extra aankoop van het allerbeste sportmateriaal ondersteunen we dan nog meer onze lokale sporters en verenigingen. Bij extra investeringen denk ik ook aan perfect uitgeruste gemeentezalen in élk dorp. De zaalcomités en verenigingen van Leisele, Izenberge, Hoogstade, Stavele, Beveren aan de IJzer en Alveringem realiseren nu al wonderen in hun zalen met de steun van de gemeente. Maar ook Gijverinkhove verdient zeker zo’n infrastructuur.

Posted in: Foto's PolitiekIn de Kijker Read more... 0 comments

Gwendolyn Rutten op Ronde door Vlaanderen 23/06/2017

2017-06-27 21:25:52 admin

Op vrijdag 23/06/2017 kwam Gwendolyn Rutten, op uitnodiging van de lokale afdeling van Open Vld, naar Lo-Reninge en Alveringem en dit tijdens haar Ronde van Vlaanderen. (zie www.gwendolyndoetderonde.be). ’s Morgens had ze heel wat tijd verloren in de file rond Aalter waardoor haar bezoek aan Houthulst uitliep en ze dus ook met vertraging in Lo aankwam. Rond 14u50 bezocht ze in de Weststraat de bakkerij De Westpoorte van liberaal penningmeester Chris Vankemmelbeke en zijn echtgenote Karoline Bamelis, uitgetreden gemeenteraadslid voor Inspraak. Ze sprak er kort over de vele uitdagingen waar een warme bakker tegenwoordig mee te maken heeft en de politieke situatie in de gemeente. Ze maakte uiteraard ook wat tijd voor foto’s. Jammer genoeg waren er op dat moment geen klanten meer aanwezig in de bakkerij voor die korte babbel.

Iets na 15u werd het tijd voor de korte autorit langs de Veurnse vaart naar Alveringem en het Hof van Wyckhuize, waar in de raadszaal een korte presentatie klaarstond. Het gesprek met burgemeester Gerard Liefooghe, ocmw-voorzitter Karolien Avonture, gemeentesecretaris Wouter Accou en gemeenteraadslid (en lokaal liberaal voorzitter) Tom Sap leverde Gwendolyn heel wat stof tot nadenken op. Haar interesse werd vooral gewekt door het multifunctionele gebruik van het oude rusthuis Clep. Dat een kleine gemeente vrijwillig zoveel LOI-plaatsen ter beschikking stelt (veel meer dan haar eigen gemeente Aarschot) verwonderde haar maar ook de samenwerking met Havenzate viel haar op. En ze luisterde vooral heel aandachtig naar de uitleg over De Passage, de korte noodopvang voor dakloze gezinnen in Clep. Het verbaasde haar dat zoveel landelijke gemeenten een beroep doen op de dienst waaruit blijkt dat de problematiek van dak- en thuislozen zich niet alleen tot de (groot)steden beperkt. Ook in de Westhoek verliezen veel mensen door onvoorziene omstandigheden voor een (korte of langere) periode hun “thuis” en dan kunnen ze gelukkig, met steun van het OCMW, in de appartementen van De Passage terecht. Gwendolyn zal het idee van dit samenwerkingsverband meenemen naar de hogere overheden zodat Alveringem misschien binnenkort hiervoor wat steun kan krijgen.

Rond 16u verplaatste de groep zich te voet door het dorp. Daarbij werd een bezoek gebracht aan de Kapelanij Verschaeve, Alveringem in de Groote Oorlog met een korte toelichting bij de WOI-herdenkingen die ook in Alveringem georganiseerd werden en worden. Bij het bezoek aan de jeugdsite De Speelberg werden veel foto’s getrokken door de medewerkers van mevrouw Rutten. Ze wou het idee van het “vrij spelen in een groene omgeving” meenemen naar (en misschien kopiëren) in haar eigen gemeente. Ze nam ook de tijd om even kennis te maken met de kinderen in de naschoolse opvang. Tenslotte wandelde men over het kerkhof, langs het Sociaal Huis en de bibliotheek, richting woon- en zorgcentrum ’t Hoge. Gwendolyn kreeg er heel wat uitleg over de werking van het centrum, de voorziene ontwikkeling van een grote zorgsite met een seniorie, assistentie- en bejaardenwoningen en ze kon er ook even kort babbelen met het aanwezige personeel en de bewoners.

Om 17u verliet Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten, na een laatste foto voor ’t Hoge, met een tas vol streekproducten (koekjes van Jules Destrooper, een potje paté van Veurn’Ambachtse, 2 flesjes Snoekbier en een grote fles Reninge Oud Bruin) de Westhoek.

DSCN1734goed DSCN1740 DSCN1741 DSCN1743 DSCN1744 DSCN1745 DSCN1747pers DSCN1749 DSCN1750 DSCN1752 DSCN1755pers DSCN1760 DSCN1763 DSCN1764 DSCN1766 DSCN1768 DSCN1770 DSCN1773 DSCN1774

KW 30 06 2017 gwendolyn

Posted in: Foto's PolitiekIn de Kijker Read more... 0 comments

PERSNOTA GEMEENTEBELANGEN + CD&V : VERKIEZINGEN 2018

2017-05-30 06:12:02 admin

Gemeentebelangen en CD&V die reeds twee legislaturen in coalitie samen besturen, hebben beslist om bij de verkiezingen 2018 met een gezamenlijke lijst op te komen.

Een stabiel bestuur is een grote meerwaarde om goed beleid te kunnen voeren en dat is belangrijk voor de gemeente en de gemeenschap. Deze coalitie draait goed dankzij gelijklopende visies en het is de bedoeling om deze stabiliteit over de verkiezingen heen verder te zetten.

We willen samen verder werken aan de projecten die lopen en uiteraard ook onze gemeente verder uitbouwen als een eigentijdse organisatie waar het goed is om te wonen, te werken, te vertoeven.

In een gemeente met vier lijsten is coalitievorming evident. Met deze démarche geven we de burger duidelijkheid dat beide partijen gaan voor een verderzetten van de huidige coalitiemeerderheid.

Voor de burger halen we hiermee een onzekerheid weg : als die het huidig bestuur genegen is, dan is een stem op onze gemeenschappelijke lijst een juiste stem. Bij aparte lijsten is het nog maar de vraag hoe de coalitiebesprekingen uitpakken.

Deze beslissing om samen één lijst te vormen is verregaander dan een engagement om de coalitie verder te zetten : het is een bewuste en openlijke keuze voor elkaar om bij gunstig verkiezingsresultaat verder met elkaar de gemeente te besturen.

Vooral naar nieuwe kandidaten toe is het belangrijk om nu al klare wijn te schenken, zodat ze weten waar ze terecht komen. Ook voor hen is er hiermee meteen volledige  duidelijkheid.

De lijstvorming zelf moet nog gebeuren, daar is nog ruim tijd voor. We willen ons nu  in de eerste plaats verder concentreren op onze bestuurlijke taken.

De gemeenschappelijke lijstvorming ter gelegenheid van de verkiezingen betekent niet een versmelting van beide partijen. Het is wel een duidelijke deal met de bedoeling verder te besturen met de twee partijen als coalitiepartners, elk met hun historiek en eigenheid.   Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben beide partijen beslist om de handen in elkaar te slaan en met vereende krachten verder te gaan op basis van de verwezenlijkingen en de dynamiek van de voorbije jaren. Beide partijen, Gemeentebelangen en CD&V behouden hun identiteit en blijven ook na de verkiezingen van 2018 autonoom bestaan.

DSCN1437

Voor meer info : Karolien Avonture 0491 960 581 / Sylvie Thieren 0499 51 62 62

Posted in: Foto's PolitiekIn de KijkerVerkiezingen 2018 Read more... 0 comments